Lavice pre miestnu školu


Projekt Engarre

Engarre Projekty Lavice pre miestnu školu

Základná škola v mieste pôsobenia Engarre vo vnútrození Tanzánie je v zdevastovanom stave v porovnaní s tým, na čo sme zvyknutí na Slovensku. Keď Renáta prvýkrát navštívila túto školu, bola ohromená podmienkami, v ktorých sa učia miestne deti. Časť žiakov sedela natlačená na drevených laviciach, pôvodne dvojmiestnych, v ktorých sa tisli 3 až 4 deti, zatiaľ čo ostatní sedeli na zemi. Drsná prašná podlaha z kameňa a hliny, deti nakláňajúce sa nad knihami a zošity porozhadzované okolo.

Učebne bez dverí, strechy zhnité, no deti túžiace po vedomostiach a učitelia zapálení pre svoju prácu, využívajúci všetko dostupné. Aj učitelia pracujú v minimalistických podmienkach, nemajú vlastné „kabinety“, len jednu spoločnú miestnosť pre všetkých, ktorá slúži ako riaditeľňa, sklad aj zasadačka pre pedagogických zamestnancov. Riaditeľa školy zazrela Renáta v jeho voľnom čase natierať tabule.

základná škola tanzánia, trieda plná detí Engarre v škole v Tanzánii, rozbité lavice v triede školské lavice z Engarre v pevninskej Tanzánii riaditeľ školy v Tanzánii s novými školskými lavicami lavice v triede v Tanzánii plná trieda s viacerými lavicami v Tanzánii

Renáta po rozhovore s riaditeľom zistila, že ich najnaliehavejšie problémy sú nedostatok lavíc pre deti v triedach a kritický stav strechy v jednej z tried, kde prehnitá strecha už ohrozuje deti, ktoré sa tam učia. Pozrite si aj náš projekt Oprava strechy na miestnej škole.

Tím Engarre zvážil svoje zdroje a nechal miestnych tanzánskych remeselníkov z najbližšiej stolárskej dielne v neďalekej dedine vyrobiť 30 školských lavíc. Keď boli hotové, náš miestny delegát ich odovzdal riaditeľovi školy, keďže Renáta bola už vtedy naspäť na Slovensku.

Miestna škola, ktorú navštevuje viac než 500 detí by potrebovala ešte ďalších zhruba 70 lavíc. Dúfame, že aj tento počet budeme môcť čoskoro doplniť. Ak chcete podporiť tento projekt, prispejte na náš účet pomocou odkazu nižšie. Do správy priamo v platbe uveďte text "lavice", alebo nám napíšte správu. Takto použijeme prostriedky konkrétne na tento projekt a budeme Vás môcť spätne kontaktovať s prezentáciou výsledku a pozdravom od tanzánskych detí. Na zhotovenie a dodanie jednej školskej lavice pre miestnu školu je potrebná suma približne 50 €.

Chete podporiť našu prácu?

Darujte

Pozrite si všetky naše projekty