Oprava strechy na škole


Projekt Engarre

Engarre Projekty Oprava strechy na škole

Keď sme prvýkrát navštívili základnú školu v malej dedinke na pevnine Tanzánie, chceli sme vedieť, ako sa im darí, ako sa tu deti učia a či niečo nepotrebujú. Dozvedeli sme sa a na vlastné oči sme videli, že strecha nad jednou z tried (radových školských budov) je v havarijnom stave. Diery v plechoch sa zdali byť menším problémom v porovnaní so silne prehnitou drevenou konštrukciou strechy. Hrozba, že sa strecha zrúti a zraní žiakov a učiteľa v triede, bola reálna.

Tím Engarre sa rozhodol, že oprava strechy tejto africkej školy je naliehavá a tak sme začiatkom roka 2022 spustili projekt opravy. Našli sme zdroje, najali miestnych remeselníkov, nakúpili potrebný materiál v stavebninách v neďalekom meste a zaplatili dodávku. Zároveň sme najali človeka, ktorý počas prác dohliadal na materiál, aby sa nič nestratilo alebo neukradlo. Celý proces si môžete pozrieť v sade 4 videí dokumentujúcich opravu:

Celý proces opravy strechy trval len niekoľko dní. Deti sa mohli vrátiť a učiť sa vo svojej triede, ktorá bola teraz opäť bezpečná. Mnohé z pôvodných strešných platní boli ešte použiteľné, teda aspoň v lepšom stave v porovnaní s platňami používanými na malej budove školských toaliet, a tak tie poškodené nahradili. Použil sa obľúbený princíp Engarre: „recykluj – redukuj – použi znovu“, t.j. niečo, čo je pre Afričanov úplne prirodzené aj bez propagandy. Okrem toho Engarre dokázalo podporiť dva projekty naraz poskytnutím príjmu pre miestnych mužov.

Aj keď sme úspešne opravili strechu na jednej z tried, radi by sme podporili obnovu starých striech nad ďalšími budovami školy. Najlepším spôsobom je obnoviť strešný systém spolu s odkvapovými žľabmi a nádržami na vodu, aby sa pitná voda mohla pre deti zachytávať celoročne. Pozrite si náš pokrok v tejto veci v ďalšom projekte - Zachytávanie vody pre deti.

trieda s prehnitou strechou v škole v Tanzánii spráchnivené drevené trámy na streche v Afrike auto s drevom v Afrike základná škola v Tanzánii bez strechy zadná časť triedy v Tanzánii drevené trámy pred školou svahilskí muži pri práci v škole dvor základnej školy v Tanzánii, Afrika fundi s pílou v Tanzánii plechy na školskú strechu nová strecha na tanzánskej škole nová strecha školy od Engarre

Chete podporiť našu prácu?

Darujte

Pozrite si všetky naše projekty