Životné prostredie


Cieľ Engarre

Engarre Naše ciele Životné prostredie

Ohľad na životné prostredie a tvorba priaznivých životných podmienok v prostredí je samozrejmou súčasťou prác Engarre. Náš tím sa dlhodobo venuje štúdiu a aktivitám v tejto oblasti, v tíme máme aj vyštudovaného odborníka v oblasti ekológie. Engarre sa prioritne venuje udržiavaniu vody v krajine, výsadbe stromov a rastlín, predchádzaniu erózii pôdy, ochrane prírody, podpore malého ekologického poľnohospodárstva a vytváraniu príjemnej klímy vhodnej pre živoť.

Ochrana a zlepšovanie životného prostredia je dnes hlavnou témou vo svete. Médiá sú plné informácií o tom, ako môže každý z nás pomôcť zachrániť planétu. Engarre možno nedokáže zachrániť celú planétu, ale môžeme pomôcť zachrániť komunitu, ktorá je silne ovplyvnená klimatickými zmenami. Najskôr jednu, potom ďalšiu...

Aj v Európe vnímame, že cykly počasia už nie sú také, aké bývali. Našli sme miesto na Slovensku, ktoré v letnej sezóne bez dažďa pustlo, rozhodli sme sa tu teda vyvŕtať studňu, aj ako dobrú prípravu na plánované projekty v Tanzánii. Zažiť dôsledky klimatických zmien v Afrike je predsa len iný level. Nedostatok dažďa je tu životu nebezpečný.

africké deti sa snažia získať vodu z vysychajúceho jazera oprava pretrhnutej vodnej priehrady v Tanzánii popraskaná vysušená pôda suchá tráva v období sucha v Tanzánii kontrola poľa v Tanzánii kopanie jamky na zasadenie stromu výsadba dubu malé stromčeky s ochranným plotom v Tanzánii zelené stromy v období dažďov v Tanzánii výlet po červenej masajskej buši masajské dieťa v buši s odpadom červená hviezdica

Engarre v súčasnosti pôsobí v pevninskej oblasti Tanzánie. Tu je na prežitie nevyhnutné vedieť predpovedať rytmus obdobia sucha a dažďov. Mnohé rodiny sa dostávajú do kritickej chudoby, pretože obdobia dažďov sa skracujú a obdobia sucha sa nečakane predlžujú. Farmárom vysychá úroda, umiera im dobytok, ľudia už nemajú vodu (ani tú špinavú), zamestnanosť v oblasti klesá, ceny potravín rastú. Miestni ľudia sú bezmocní voči dôsledkom klimatických zmien vo svojej domovine.

Engarre pomáha tejto komunite čeliť aktuálnym klimatickým problémom, odstraňovať ich následky, ktoré sú opraviteľné, predchádzať ďalším problémom účinnými klimatickými opatreniami. Už sme sa zapojili do projektu opravy hrádze na jazere, aby sme pomohli zachrániť jediný vodný zdroj v oblasti, ktorý vysychá v dôsledku zmenených dažďových cyklov. Radili sme komunite, ako efektívne vykonať opravu s dôrazom na technické prvky, ktoré by zabránili predčasnému znehodnoteniu novej priehrady. Záchrana tohto vodného zdroja v krajine je kľúčová a je podmienkou akýchkoľvek ďalších účinných opatrení v oblasti klímy.

Plánujeme vzdelávať miestnu komunitu vo vytváraní tienených oblastí krajiny, aby sa zabránilo rýchlemu vysychaniu pôdy. Odlesňovanie v dôsledku expanzie rozsiahleho poľnohospodárstva a odkrývanie pôdy v dôsledku nadmerného spásania spôsobuje eróziu pôdy. Veľké nepokryté plochy sa v období dažďov menia na mohutné rieky, odnášajú pôdu a odkrývajú jej spodné vrstvy. Ďalšie poveternostné vplyvy postupne menia pôdu na prach a piesok.

Engarre chce podporovať miestnych ľudí skôr v malom ekologickom než v masovom poľnohospodárstve. Naše ďalšie projekty budú zamerané na pestovanie a výsadbu drevín, pôvodných druhov a miestne akceptovateľných druhov stromov s hlbokým a širokým koreňovým systémom, ktoré sú schopné zadržiavať a privádzať vodu, zabraňujú erózii a poskytujú tieň. Podporíme tiež pestovanie jedlých stromov. V spolupráci s miestnymi ľuďmi chceme založiť lesnú škôlku.

Vo všetkých našich projektoch uprednostňujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie, teda najmä solárnej energie, s ohľadom na geografickú polohu Tanzánie. Poskytnúť ľuďom prístup k čistej energii je projekt, ktorý Engarre čoskoro rozpracuje podrobnejšie.

Stojí za zmienku, že ľudia v Afrike sú niekedy do značnej miery ekologicky uvedomelí. Uvediem príklad z Tanzánie - jednorazové plastové tašky sú zakázané a je zakázané dovážať tento druh plastov do krajiny (aj jednotlivo pre turistov). Naopak prázdne plastové fľaše a ich zbytky sa povaľujú všade naokolo. Veľký potenciál pre ďalšie projekty Engarre so zameraním na nakladanie s odpadom, recykláciu a vzdelávanie v tejto oblasti.

Súvisiace projekty


Chete podporiť našu prácu?

Darujte

Naše ďalšie ciele


Voda

Voľný prístup k čistej vode, zber dažďovej vody, vŕtané studne, vodné filtre, zachovanie pitnej vody pre ľudí, zvieratá...

Vzdelanie

Podpora dostupného vzdelávania, bezpečného a zdravého prostredia v škole, budovanie centra voľného času pre deti, knižnice...

Komunita

Práca a spravodlivý príjem pre miestnych, ochrana kultúry a tradícií, vzdelávanie žien, budovanie rodinných záhrad...