Vzdelanie


Cieľ Engarre

Engarre Naše ciele Vzdelanie

Engarre podporuje dostupné vzdelanie, bezpečné a zdravé prostredie na školách, plánuje vybudovať centrum voľného času pre deti s knižnicou, vzdelávať ženy a negramotným dospelým ponúknuť možnosť naučiť sa čítať a písať.

Vzdelávanie v Tanzánii čelí mnohým výzvam. Základné školy pre deti od 5 do 14 rokov nájdete aj v malých dedinkách hlboko v buši pevninskej oblasti. Tieto školy sú však často vo veľmi zlom stave, nemajú dostatok školských lavíc na sedenie a písanie, deti sa učia sediac v prachu na zemi alebo natlačené v laviciach, 3-4 deti na lavici určenej pre dvoch. Strechy školských budov sa rozpadávajú, do tried sa valí dážď, zhnité drevené konštrukcie striech ohrozujú životy žiakov a učiteľov vo vnútri, školské pomôcky a tabule chýbajú alebo sú už značne opotrebované.

Renáta s deťmi rozbitá časť strechy v škole v Tanzánii muž opravuje strechu na škole v Afrike masajské dieťa si precvičuje doma školské učivo žiaci na oslave konca školského roka Masajky so smartfónom

Aj keď je vzdelanie v Tanzánii povinné, veľa detí nechodí do školy, pretože ich rodiny si to nemôžu dovoliť. Hoci je základné vzdelanie bezplatné, rodičia musia zabezpečiť školské uniformy, školské potreby, dopravu, stravu... čo je príliš veľa pre ľudí žijúcich v odľahlých oblastiach a s minimálnym príjmom. Veľké rozdiely sme zaznamenali aj vo vzdelávaní chlapcov a dievčat. Rodiny v Tanzánii majú zvyčajne 5 a viac detí, niektoré zdroje uvádzajú v priemere 7, no v mestách je počet oveľa menší. Rodičia sú zvyčajne schopní poslať do školy 1 alebo 2 deti, väčšinou sú to najstarší chlapci. Náklady na základnej škole sa pohybujú niekde okolo 300 EUR na dieťa za rok. Poskytovanie ďalšieho vzdelania pre deti je pre rodinu často značnou záťažou vzhľadom na to, že ročné náklady na stredoškolské vzdelanie sú približne 850 – 1 000 EUR na dieťa, čo predstavuje približne dvojnásobok priemerného ročného príjmu v Tanzánii.

Napriek prekážkam mnohé africké deti túžia po vzdelaní a aj ich negramotní rodičia sú radi, ak sa ich deti naučia čítať a písať. V Tanzánii žije vedľa seba viac ako 120 etnických kmeňov, z ktorých každý má svoj vlastný jazyk, pričom žiadny z nich nie je oficiálny. Úradným jazykom v Tanzánii je svahilčina, je to jazyk používaný v školách a hovoria ním takmer všetci dospelí. Takmer preto, že starší ľudia žijúci v buši len so svojimi rodinami nikdy nepotrebovali hovoriť spoločným jazykom.

Mnoho mladých ľudí v Tanzánii a v Afrike vo všeobecnosti túži po lepšom živote a veria, že vzdelanie im pomôže dosiahnuť tento cieľ, vymaniť sa z chudoby. Engarre im chce pomôcť uskutočniť ich sny bez straty radosti a neoblomnej dobrej nálady.

Začali sme podporovať vzdelávanie z vlastných súkromných zdrojov a dokázali sme prepojiť dva naše projekty naraz: nechali sme vyrobiť 30 školských lavíc v miestnom stolárstve a zároveň sme tak podporili zamestnanosť v komunite. Plánujeme pomôcť pri opravách školských budov, zabezpečiť dostatok lavíc a školských pomôcok, zabezpečiť čistú pitnú vodu pre žiakov. Neskôr chceme pomôcť núdznym rodinám získať školské uniformy a všetko potrebné, aby aj deti z chudobných rodín mali možnosť učiť sa v škole. Máme víziu ísť ešte ďalej... sprístupniť nutrične vyváženú stravu na školách, vybudovať športoviská, knižnicu a centrum voľného času pre deti.

Engarre pripravuje projekt na podporu detí v ďalšom, stredoškolskom vzdelávaní. Stredná škola je k dispozícii pre deti, ktoré ukončili základnú školu. Tieto školy sú od domovov mnohých detí vzdialené niekoľko desiatok kilometrov a tak potrebujú využiť aj dopravu, ubytovanie na internáte, majú výdavky na stravu, uniformy, učebnice a pomôcky.

Ďalším ambicióznym projektom Engarre je pomôcť znížiť negramotnosť medzi dospelými.

Súvisiace projekty


Chete podporiť našu prácu?

Darujte

Naše ďalšie ciele


Voda

Voľný prístup k čistej vode, zber dažďovej vody, vŕtané studne, vodné filtre, zachovanie pitnej vody pre ľudí, zvieratá...

Životné prostredie

Výsadba stromov a rastlín, bránenie erózii pôdy, udržanie vody v krajine, tvorenie príjemnej klímy, ochrana prírody...

Komunita

Práca a spravodlivý príjem pre miestnych, ochrana kultúry a tradícií, vzdelávanie žien, budovanie rodinných záhrad...