Komunita


Cieľ Engarre

Engarre Naše ciele Komunita

Engarre podporuje a posilňuje komunitu, s ktorou pracuje, pomáha jej vyrovnať sa s problémami, ktorým čelí. Na to je často potrebné určité vzdelanie a odborná príprava. Nechceme týchto ľudí meniť na modernú „západnú“ spoločnosť. Chceme počúvať a učiť sa z ich dávnych vedomostí, spoločne nájsť rovnováhu medzi pôvodným a novým. Vo všetkých našich aktivitách rešpektujeme a vážime si kultúru ľudí, s ktorými pracujeme, aj ich tradičný spôsob života.

Dotknutej komunite často stačí dobrá rada, ktorú môže Engarre ponúknuť. Uvediem príklad: ľudia z dediny vedia, čo robiť, aby zachránili svoje vysychajúce jazero, ako nájsť a najať profesionálov na prácu. Nevedia však spraviť výberové konanie, vyhľadať referencie na nájdeného dodávateľa, sú radi, že našli prvého. Nevedia, ako zohnať dostatok peňazí na projekt. Netušia, či je cena projektu adekvátna alebo či by sa dala vyjednať lepšia cena. Nemajú skúsenosti s čerpaním úveru v banke. Možno si neuvedomujú, čo je kľúčovou súčasťou projektu výstavby priehrady na jazere (vhodný typ konštrukcie, vybudovanie výpustu...), aby nová hrádza vydržala 150 namiesto 15 rokov. Tu môžu byť užitočné naše vedomosti, odborné znalosti a skúsenosti.

Masajské ženy nachystané na oslavu v Tanzánii Prezentácia študentov na konci školského roka v Tanzánii Miestny trh v pevninskej Tanzánii Kresťanský kostol v Tanzánii Deti hrajúce futbal v Tanzánii Renáta s náčelníkom Masajov

Sme presvedčení, že osobné spoznávanie a spolužitie s ľuďmi, ktorých chceme podporovať alebo ktorým chceme „pomôcť“, je veľmi dôležité. Engarre chápe, že pomoc zvonku nie je riešením. Veľká časť nášho posolstva je vyjadrená v tom, že chceme naučiť ľudí, s ktorými pracujeme, ako „chytať ryby“ namiesto toho, aby sme im len „naservírovali rybaciu polievku“. Niet divu, že niekedy sme to práve my, kto sa od nich učí nové efektívne spôsoby „rybárčenia“ v tomto procese...

Engarre teraz pracuje v krásnej komunite na pevnine Tanzánie. Väčšinu času sme v kontakte s Masajmi, svetoznámym africkým kmeňom s pestrými tradíciami, ktorý si vyslúžil miesto v svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO. Stále sa im darí udržiavať si charakteristickú kultúru, tradície, obživu, spôsob obliekania a vzhľadu, a to aj napriek vplyvom moderného sveta. Preto aj keď sú v komunite, v ktorej žijeme, ľudia z mnohých kmeňov - v Tanzánii je spolu asi 120 etnických skupín - pre nás sú na pohľad ľahko identifikovateľní iba Masajovia. Tí vyzerajú ako Masaji aj vo svojom každodennom odeve, nie len počas kultúrnych slávností či predstavení, na ktorých sa len o čosi viac nazdobia.

Podporujeme Masajov aj ľudí z ostatných kmeňov, aby odovzdávali ďalej stáročia múdrosti a zručností, ktoré vlastnia. Podporujeme ich vrodený a zatiaľ nepoznamenaný vzťah k prírode a jej zákonitostiam a tiež ich využívanie prírodných zdrojov v oblasti liečenia a udržiavania zdravia.

Všetky projekty Engarre podporujú komunitu, ktorú oslovujú ako celok alebo prostredníctvom cieľových skupín, rodín či jednotlivcov. Sme pripravení pomôcť so školeniami a tréningom nových zručností. Zameriavame sa na ženy, ich úlohu a význam v komunite. Radi ich podporíme v ich kreativite, ktorá sa pre nich môže stať zdrojom príjmu. So ženami z komunity chceme tiež zakladať malé rodinné farmy a zeleninové záhrady a podporiť tak ich potravinovú sebestačnosť. Vzdelávanie žien môže pomôcť odstrániť negramotnosť medzi dospelými.

Vo všetkých našich projektoch spolupracujeme s miestnymi ľuďmi, zamestnávame mužov a ženy z okolia a ich prácu ohodnocujeme poctivou mzdou. Výzvou Engarre je zlepšovať kvalitu života miestnych obyvateľov bez zasahovania do ich tradícií.

Súvisiace projekty


Chete podporiť našu prácu?

Darujte

Naše ďalšie ciele


Voda

Voľný prístup k čistej vode, zber dažďovej vody, vŕtané studne, vodné filtre, zachovanie pitnej vody pre ľudí, zvieratá...

Vzdelanie

Podpora dostupného vzdelávania, bezpečného a zdravého prostredia v škole, budovanie centra voľného času pre deti, knižnice...

Životné prostredie

Výsadba stromov a rastlín, bránenie erózii pôdy, udržanie vody v krajine, tvorenie príjemnej klímy, ochrana prírody...