Voľnočasové centrum pre deti


Projekt Engarre

Engarre Projekty Voľnočasové centrum pre deti

Voľnočasové aktivity predstavujú skvelú oblasť, ktorej chce Engarre venovať pozornosť. Deti sú veľmi vynaliezavé a vo voľnom čase si dokážu vymyslieť množstvo hier a aktivít. Často sledujeme, ako deti šplhajú po stromoch a skáču z jedného konára na druhý. Futbal sa dokážu zahrať s plastovou fľašou alebo s kopou starého oblečenia zviazaného do lopty. Deti súťažia v behu, skokoch do diaľky či skokoch do výšky. Vídame aj deti, ktoré sedia na zemi a kreslia do prachu písmenká a obrázky prstami alebo malými vetvičkami. Občas stretneme aj malé deti, ktorým už v ten deň skončila škola, čakajú na svojich starších súrodencov a len sa tak ponevierajú. To prinieslo myšlienku vybudovať pre deti centrum voľného času a podporiť ich aj v športových aktivitách.

Víziou Centra voľného času Engarre pre deti je budova s knižnicou, kde sa deti môžu učiť, precvičovať a rozširovať či prehlbovať svoje školské vedomosti. Miesto pre vzdelávanie detí predškolského veku do 5-7 rokov s aktivitami podporujúcimi rozvoj ich jemnej motoriky a grafomotoriky, nácvikom hravých senzomotorických cvičení. Miesto, kde sa môžu porozprávať, čítať, kresliť, maľovať, rozprávať príbehy, hrať hry, tráviť čas v bezpečnom, priateľskom prostredí... a osviežiť sa pohárom čistej vody.

šťastné deti v Tanzánii masajské deti v tanzánii deti v Tanzánii hrajú futbal malé masajské deti pasú zvieratá masaji hrajú dámu masajský chlapec sa zoznamuje s počítačom

Deti v Tanzánii majú dostatok pohybových aktivít. Behajú, skáču, naháňajú sa, lezú všade možne a odmalička pomáhajú rodičom pri každodenných prácach. Na ich podporu Engarre postaví multifunkčné ihrisko pre športy ako futbal a basketbal a poskytne športové vybavenie.

Druhú časť centra voľného času budú môcť využívať nielen deti, ale aj dospelí. Na začiatok by sme priniesli nejaké noviny, časopisy a knihy pre dospelých, rôzne spoločenské hry (už vieme, že milujú dámu)... Centrum by malo byť vybavené aj PC, aby prinieslo aspoň základnú počítačovú gramotnosť. Je veľa mladých dospelých, ktorí nikdy nechodili do školy, nevedia čítať ani písať, ale chceli by. Len čo bude centrum dobre vybavené, chce Engarre spolupracovať s učiteľmi miestnej školy a pomôcť tak zvýšiť gramotnosť dospelých v komunite.

Chete podporiť našu prácu?

Darujte

Pozrite si všetky naše projekty