Ciele udržateľného rozvoja


Engarre v súlade s OSN

Engarre Kto sme SDG

Engarre a naše projekty odrážajú ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG) v Tanzánii a na celom svete, ako ich prezentuje Organizácia Spojených národov (OSN). Náš príspevok v masajskej a svahilskej komunite z pohľadu SDG:

žiadna chudoba

Žiadna chudoba

Prístup k vode, vzdelaniu a práci patria medzi základné podmienky ukončenia chudoby.

žiaden hlad

Žiaden hlad

Voda v krajine je základnou podmienkou pestovania potravy a eliminácie hladu.

Dobré zdravie a pohoda

Dobré zdravie a pohoda

Engarre si kladie za cieľ podporovať dobré životné podmienky a prinášať komunitám kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Kvalitné vzdelanie

Kvalitné vzdelanie

Vzdelávanie patrí medzi hlavné ciele mimovládnej organizácie Engarre, kvalitné a dostupné vzdelávanie pre deti, vzdelávanie žien...

Rovnosť pohlaví

Rovnosť pohlaví

Engarre pracuje so ženami aj mužmi v cielených komunitách, podpora a posilňovanie žien je prirodzené.

Čistá voda a hygiena

Čistá voda a hygiena

Voda je hlavným zameraním Engarre (veď znamená „voda“)! Poskytnutie čistej vody ľuďom je našou prioritou a podmienkou pre všetky ostatné ciele.

Dostupná a čistá energia

Dostupná a čistá energia

Uprednostňujeme využívanie čistej slnečnej energie v našom sídle v Tanzánii a tiež v Európe.

Dôstojná práca a hospodársky rast

Dôstojná práca a hospodársky rast

Engarre má v projektoch na zreteli poskytovanie poctivej mzdy pre miestnych mužov a miestne ženy.

Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Priemysel, inovácie a infraštruktúra

V našej cieľovej komunite cítime potrebu dobrej infraštruktúry, ciest, elektriny, pokrytia sieťami.

Znížené nerovností

Znížené nerovností

Engarre podporuje komunity, ktoré sú marginalizované, menej rozvinuté, s menšími zdrojmi na zníženie nerovnosti v regióne.

Udržateľné mestá a komunity

Udržateľné mestá a komunity

Engarre si kladie za cieľ vytvoriť udržateľné komunity s prístupom k vode, pôde, vzdelaniu a infraštruktúre.

Zodpovedná spotreba a výroba

Zodpovedná spotreba a výroba

Vzdelávanie ľudí k zodpovednej spotrebe a výrobe, recyklácii na zachovanie prírodných zdrojov.

Klimatická akcia

Klimatická akcia

Starostlivosť o životné prostredie, ochrana vodných zdrojov, vytváranie príjemnej klímy, vzdelávanie, to je naša klimatická akcia.

Život pod vodou

Život pod vodou

Engarre si cení bohatý život pod vodou a podporuje ochranu blízkych oceánskych oblastí v Tanzánii.

Život na zemi

Život na zemi

Rozmanitosť rastlín, stromov, divých a domácich zvierat, v Engarre milujeme pestrý svet v rovnováhe.

Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie

Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie

Engarre je vďačné za výsadu pracovať v Tanzánii, v krajine, kde v mieri žije toľko rôznorodých komunít.

Partnerstvo pre ciele

Partnerstvo pre ciele

Engarre je pripravené stať sa partnerom pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v svojom pôsobisku.

Organizácia spojených národov

Organizácia spojených národov

OSN spolupracuje s vládou Tanzánijskej zjednotenej republiky na rámci trvalo udržateľného rozvoja.

Chete podporiť našu prácu?

Darujte