Ciele Engarre

ktorým sa venujeme v projektoch

Engarre Naše ciele

Voda

Voľný prístup k čistej vode, zber dažďovej vody, vŕtané studne, vodné filtre, zachovanie pitnej vody pre ľudí, zvieratá...

Vzdelanie

Podpora dostupného vzdelávania, bezpečného a zdravého prostredia v škole, budovanie centra voľného času pre deti, knižnice...

Životné prostredie

Výsadba stromov a rastlín, bránenie erózii pôdy, udržanie vody v krajine, tvorenie príjemnej klímy, ochrana prírody...

Komunita

Práca a spravodlivý príjem pre miestnych, ochrana kultúry a tradícií, vzdelávanie žien, budovanie rodinných záhrad...

Chete podporiť našu prácu?

Darujte